ยางดูด ( Vacuum- Suction Cup )

 

     ยางดูดจับชิ้นงาน (Vacuum / Suction cup) เป็นยางที่ใช้ในการดูดจับชิ้นงานต่างๆ เช่น ยางดูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยางดูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค ยางดูดที่ใช้จับชิ้นงานที่มีการปนเปื้อนสารเคมี ยางดูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา (พร้อมใบรับรอง FOOD GRADE หรือ FDA Certificate) ยางดูในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ยางดูดที่ใช้ในการแพคกิ้ง ยางดูดที่ใช้ในการจับเคลื่อนย้ายสิ่งของ ยางดูดหล่อติดแสตนเลส ยางดูดหล่อติดอลูมิเนียม ยางดูดหล่อติดทองเหลือง ยางดูดซิลิโคน ยางดูดเกรดเหนียวพิเศษ เป็นต้น
 

     นอกจากนี้ ทางเรายังมียางหลากหลายชนิด เเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า