ซีลยางไวตัน หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า FKM Rubber (Fluoroelastomer Rubber) ​ทาง SPP สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ โดยคุณสมบัติเด่นของ ซีลยางไวตัน คือ
⦁    สามารถทนความร้อนได้สูงสุง ถึง 250 องศา
⦁    สามารถทนอุณหภูมิเย็นจัดถึง . 30 องศาเซลเซียส
⦁    สามารถทนสภาวะโอโซนได้
⦁    ทนกรดด่าง สารเคมีชนิดเข้มข้น
⦁    ทนต่อน้ำมัน
⦁    ทนต่อสภาพแวดล้อมอากาศภายนอก เช่น แสงแดด ลม ฝน
⦁    ไวตันฟูดเกรด พร้อมใบรับรอง FDA และ MSDS (เกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร)
          ซีลยางไวตัน นับเป็นยางชนิดหนึ่งที่คุณสมบัติ ดีที่สุด สามารถนำไปขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ซีลยางไวตันเฟอร์ลูน ปะเก็นยางไวตัน และ ซีลยางไวตัน เอ็กซ์ทรูชั่น (Viton Rubber seal Extrusion)
          ซีลยางไวตัน สามารถทนน้ำมัน เราสามารถนำซีลยางไวตันมาใช้กับเครื่องจักร ที่ต้องสัมผัสน้ำมันได้ทั้งแบบ โดนละอองน้ำมัน หรือ จมน้ำมัน ทั้งซีลยางเลย ก็ได้
          ซีลยางไวตัน สามารถทนความร้อนสูงถึง 250 องศาเซลเซียส  โดยอาจจะมีการนำไปใช้กับ ออยซีล หรือยางกันน้ำมัน โดยลักษณะหน้างานจะต้องใช้ความร้อนสูงและสัมผัสน้ำมันไปพร้อมๆกัน ซีลยางไวตัน จึงเป็นอีก Material หนึ่งที่ลูกค้านิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมยาง
          ซีลยางไวตัน สามารถทนกรด-ด่าง ชนิดเข้มข้นได้ หากสัมผัส ละอองกรด-ด่าง หรือ แช่ซีลยางไวตันด้วยกรดหรือด่าง ซีลยางจะสามารถทนได้มากกกว่า ยางชนิดอื่นๆ ซีลยางไวตันจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหน้างานที่ต้องสัมผัสกรด-ด่างในกระบวนการทำงานของเครื่องจักร
          ซีลยางไวตัน โดยการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่น (Viton Rubber Seal Extrusion Grade) มีลักษณะเป็นเส้นยาวต่อเนื่องโดยมีหน่วยเป็นเมตร และแบ่งเป็นม้วนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน โดยอาจะจะมีลักษณะเป็น โอริงไวตัน ท่อยางไวตัน หรือซีลยางไวตันตามลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป
          ซีลยางไวตัน สามารถทำได้หลายสี โดยทั่วไปนิยมใช้เป็นซีลยางไวตัน สีดำ  สีขาว และ สีน้ำตาล เป็นต้น