S P P INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD

บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ ก่อตั้งเป็นระยะเวลวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ 2517 จนถึงปัจจุบัน

 

 

 ด้วยประสบการณ์มากมายจึง ทำให้เราเชี่ยวชาญทางด้านงาน  Spare part  และชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งผลิตจาก ยางธรรมชาติ ยางสังเคระห์ พลาสติกวิศวกรรม และงานเหล็ก แสตนเลส หรืออลูมิเนียม ซึ่งมีหลากหลายชนิดโดยต้องคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ ให้เหมาะสมตามวิธีการใช้งานเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า เมื่อครั้นเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ได้เริ่มผลิตชิ้นงานผลิตถัณต์ยางเกี่ยวกับประเภทอะไหล่รถยนต์ เช่น สายน้ำมัน อะไหล่รถแทรกเตอร์ ลูกยางเพลา ท่อยางหม้อน้ำ ยางแท่นเครื่อง อะไหล่ช่วงล่างรถยนต์

ต่อมาได้มีการขยายตลาดเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ โดยเล็งเห็นความสำคัญของอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ในอุตสหกรรมอาหาร อุตสหกรรมการทอผ้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการปะปา อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณท์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในการลดต้นทุนในการผลิตให้กับลูกค้าและลดระยะเวลาในการสั่งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ มาจากต่างประเทศ

 

ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการขยายงานให้หลากหลายขึ้นตามความต้องการของลูกค้าในเรื่องของอะไหล่เครื่องจักร โดยเริ่มผลิตชิ้นงานจาก Polymer  ชนิดต่างๆมากขึ้น ตั้งแต่ โพลียูริเธน พลาสติกวิศวกรรม (PE,PP,PVC,POM,Nylon,PTE etc.)ครอบครุมไปจนถึง งานเหล็ก/ สแตนเลส/ อลูมิเนียม/ ทองเหลือง เนื่องจาก Polymer แต่ละชนิดจุดเด่นและความคงทนต่อการใช้งานในแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ความเหมาะสมต่อการใช้งานก็จะแตกต่างกันไป เราจึงอยากนำเสนอและผลิตสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านธุรกิจและความสัมพันธ์อันยาวนาน ตลอดจนความไว้ว่างใจซึ่งกันและกันของมุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

History

 


 

 

ปี 2517  ก่อตั้งโรงงานยางชื่อว่า “ธนาศัพท์การยาง” ตั้งอยู่ที่บางประกอก กรุงเทพฯ โดยนายกิมชุน แซ่เล้า

 

 

ปี 2532 ขยายและย้ายสถานประกอบการมายังจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ปี 2543 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์”

 

 

ปี 2552 จดทะเบียนเปลี่ยนจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” มาเป็น “บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด”

 

 

ปี 2560 ขยายโรงงานโดยเพิ่มกำลังการผลิต และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า

 

 

ปัจจุบัน ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

 

 

 


 

 

Our Vision

เป็นผู้ผลิตที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมยางชั้นนำของประเทศเทศ 

 

 


 

 

QUALITY POLICY

มุ่งเน้นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ