ยางครอบหม้อแปลงไฟฟ้า

Electrical Resistance 30 KV
Test UV PASS
Glow Wire Test PASS

ปะเก็นยางหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ปะเก็นยางแรงสูง
  • ปะเก็นยางแรงต่ำ

ยางเบิร์ดการ์ด (Bird Guard Rubber)
      ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า มีลักษณะคล้ายถ้วย ใช้เพื่อครอบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันสัตว์ นก กระรอก กระแต งู ด้วยผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าของ S P P ที่ครอบคลุมการใช้งานสำหรับครอบจุดเปลือยของระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นชุดฉนวนป้องกันนก เบิร์ดการ์ด (Birdgard) ซึ่งการออกแบบเพื่อใช้กันนกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆมาเกาะหม้อแปลงไฟฟ้าที่อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและระเบิดได้ ดังนั้นการออกแบบการใช้งานและการเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตเบิร์ดการ์ดนี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำไปใช้งาน เพราะการนำไปใช้งานเบิร์ดการ์ดต้องใช้ในที่แจ้งตากแดดและ ลม ฝน เป็นเวลาหลายปี และยากต่อการเปลี่ยน ดังนั้นเราควรคำนึงถึงเรื่องวัสดุ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตเบิร์ดการ์ดนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulating) เพื่อให้ไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งผ่านได้อีกด้วย
      ทางบริษัท เอสพีพี อินดัสเตรียลรับเบอร์ เห็นความสำคัญต่อการนำไปใช้ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่าต่อการนำไปใช้ในระยะยาวและปลอดภัย จึงได้มีการนำเบิร์ดการ์ดไปทดสอบทั้งการเป็นฉนวนไฟฟ้า การทนต่อแรงดันไฟฟ้า การทนความร้อน การทดสอบการติดไฟ การทดสอบ QUV และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา

 

Electrical Resistance 30 KV
Test UV PASS
Glow Wire Test PASS