ปะเก็นยาง (Gasket Rubber)

ปะเก็นยาง

  • ขนาดตามต้องการ
  • ชนิดยางตามลักษณะการใช้งาน

ปะเก็นยางสี่เหลี่ยม

  • ขนาดตามต้องการ
  • ชนิดยางตามลักษณะการใช้งาน

 ปะเก็นยาง – เราสามารถผลิตได้ หลากหลายขนาด ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยปกติ ปะเก็นยางที่ใช้เรียกทั่วไป จะเป็นปะเก็นหน้าแปลน ซึ่งจะมีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร จนถึง 3 เมตร บางแบบจะมีรู ขนาดและระยะ ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน้าแปลนของลูกค้า

 

     ปะเก็นยาง สามารถทำได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น ปะเก็นหน้าแปลน ปะเก็นยางวงกลม ปะเก็นยางเหลี่ยม  ปะเก็นยางวงรี ปะเก็นยางมีลาย  ปะเก็นยางรูปแบบอื่นๆ

 

 

     ปะเก็นยาง สามารถมาในรูปแบบ ปะเก็นยางติดเหล็ก ปะเก็นยางติดตะแกรง ที่ใช้กับเครื่องกรองน้ำ หรือสิ่งปฎิกูลต่างๆ