ซีลยางสี่เหลี่ยม (Square Rubber Seal)

  • ขนาดตามต้องการ
  • สี ขาว ดำ เทา

ซีลยางยูคัพ (U-Cup Rubber Seal)

อาจใช้เป็น ซีลยางขอบประตู กันรั่วลักษณะต่างๆ

  • ขนาดตามต้องการ
  • สี ขาว ดำ เทา

ซีลยางตัวที (T Seal)

อาจใช้เป็น ซีลยางขอบประตู กันรั่วลักษณะต่างๆ

  • ขนาดตามต้องการ
  • สี ขาว ดำ เทา

ซีลยางเอ็กซ์ทรูชั่น / ยางเส้น (Rubber Extusion)

     คือยางที่มีกระบวนการผลิตโดยวิธีการเอ็กซ์ทรูชั่น หรือที่เรียกง่ายๆกันว่า กระบวนการไหลยาง ส่วนมากใช้ในการทำ ประเก็น หรือซีลที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว มีหน่วยเป็นเมตร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ประเก็นยางเส้นสี่เหลี่ยม NBR กว้าง 10 x 10 mm. x ยาว 100 เมตร

ลักษณะการใช้งาน

     ส่วนมากจะนำใช้ประกอบเป็น ยางขอบประตู, ยางขอบตู้, ยางซีลขอบต่างๆ, ท่อยาง หรือลักษณะต่างๆ ที่ต้องใช้ความยาวหลายเมตร ลักษณะของซีลหรือประเก็นยาง  

ข้อดีของซีลหรือประเก็นยางแบบไหล

     ด้วยรูปแบบซีลหรือประเก็นยางมีความยาวเป็นเมตรจึงสามารถนำไปตัดเป็นความยาวเท่าใดก็ได้ตามความต้องการ เพราะเครื่องจักร หรือจุดที่ใช้งานบางที สามารถใช้ลักษณะซีลหรือประเก็นแบบเดียวกันได้ แต่ใช้ความยาวไม่เท่ากัน เราจึงตัดขนาดความยาวได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

     ยางขอบประตู , ยางขอบตู้, ยางขอบกระจก, ท่อยาง, ประเก็นยางสี่เหลี่ยม, ซีลตู้อบ, ซีลยางตัวอี, ซีลยางเส้น และอื่นๆ ตามตัวอย่างหรือแบบของการใช้งานที่เหมาะสม

Rubber Material สำหรับผลิตงานไหล (Extruded Rubber)