ซีลยางบัตเตอร์ฟลายวาล์ว

ซีลยางวาล์วผีเสื้อ (Seal for Butterfly valve)

  • ใช้สำหรับกันรั่วในวาล์วผีเสื้อ
  • ขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว - 40 นิ้ว
  • วัสดุตามการใช้งานของลูกค้า