ซีลยางตัวอี

 • ผ่านมาตรฐาน ROHS , FDA21 CFR 177,2600
 • ทนความร้อน 180 , 250, 300 องศาเซลเซียส
 • ทนความเย็น อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
 • ทนต่อโอโซน
 • ทน UVA , UVB

ซีลยางตัวดี

 • ผ่านมาตรฐาน ROHS , FDA21 CFR 177,2600
 • ทนความร้อน 180 , 250, 300 องศาเซลเซียส
 • ทนความเย็น อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
 • ทนต่อโอโซน
 • ทน UVA , UVB

ซีลยางตัวยู ซีลยางหนีบ

 • ผ่านมาตรฐาน ROHS , FDA21 CFR 177,2600
 • ทนความร้อน 180 , 250, 300 องศาเซลเซียส
 • ทนความเย็น อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
 • ทนต่อโอโซน
 • ทน UVA , UVB

ซีลยางเลข 6

 • ผ่านมาตรฐาน ROHS , FDA21 CFR 177,2600
 • ทนความร้อน 180 , 250, 300 องศาเซลเซียส
 • ทนความเย็น อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
 • ทนต่อโอโซน
 • ทน UVA , UVB