ซีลยางซิลิโคนสปอง

  • ทนความร้อน 180 , 250, 300 องศาเซลเซียส
  • ทนความเย็น อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
  • ทนต่อโอโซน
  • ทน UVA , UVB

ซีลยางซิลิโคนสปอง

  • ทนความร้อน 180 , 250, 300 องศาเซลเซียส
  • ทนความเย็น อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
  • ทนต่อโอโซน
  • ทน UVA , UVB