หล่อยางติดอลูมิเนียม

หล่อยางติดโลหะ

หล่อยางติดทองเหลือง